Vi hämtar och lämnar tvätt till våra kunder inom 48 timmar

Det lilla företaget med stora resurserna som sätter fokus på kvalitet och nöjda kunder.

Läs mer

Övrig information

  • Vid oförutsägbara händelser eller händelser som beror på driftstopp gäller inte 48 timmars garantin, så även vid extrema väderförhållanden.
  • Tvätt som är nedsmutsad med farliga ämnen eller befaras vara smittad av allvarliga sjukdomar får ej läggas i tvättsäcken.
  • Kunden är skyldig att upplysa om risk för smitta av sjukdom finns via kläder, som exempelvis vinterkräksjukan eller liknande.

Garanti & Miljöpolicy

Nöjd-kund-garanti

Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda och trygga, därför erbjuder vi alla kunder 100% Nöjd–Kund–Garanti.

Nöjd-Kund-Garanti innebär att vi åtgärdar det Du inte är nöjd med.

Reklamationen för TVÄTT måste göras SENAST 12 timmar efter att tvätten levererats.

Vi åtgärdar inom 48 timmar det Du inte är nöjd med.

Vi är inte nöjda förrän Ni är det.

Miljöpolicy

Genom att använda miljömärkta produkter och med kunskap om vikten av rätt dosering minimerar vi belastningen på vår miljö.

Vi kommer inte att använda mer städkemiska produkter än vad uppgiften kräver för att skona både miljö och människor. Vi lägger stort fokus på och arbetar ständigt på att förbättra vårt miljöarbete.

Tjejerna Grön’s Tvätt & Tjänster AB

Ett självklart val för miljön